På Rønne Teater         Retur CV


Skudan hon vaggar

Liden Elna

CV

Medier

  At få lov til at spille på Rønne Teater er en stor ære.
Her er der spillet teater siden 1823. Dermed er det Danmarks ældste fungerende teater.
Samtidig er det et lille teater, der gør spillet meget intimt.

På Rønne Teater.
Jeg har haft fornøjelsen af at stå på disse skrå brædder ved to forestillinger i alt 18 gange.
Siden har jeg som klasselærer i flere 10. klasser med "Kunst og Kultur" som linie,
gjort mit til at de kommende generationer også lærer huset at kende.

 
   

Rønne Teater's start.

Teaterets historie går helt tilbage til 1818, hvor tre unge bornholmere syntes det kunne være sjovt at udvide de fastelavnsløjer man dengang havde med forskellige maskerader, til en egentlig teaterforestilling.

Så fastelavnsmandag den 2. februar 1818 opførte man enkelte scener af Holbergs "Jean de France" i Madam Wolffsens Sal i Silkegade.
Folk var så begejstrede så man den 4. april kunne danne det dramatiske selskab:

"EI BLOT TIL LYST"

Seks år efter dannede man et aktieselskab, der for:    4.444 Rdlr. 1 Mk 12 Skilling,
byggede den nuværende teaterbygning i teaterstræde.
Og trods reparationer, om- og tilbygninger er scenebrædderne stadig de samme.
 

Premieren i 1823
Første forestilling i den nye teaterbygning var:

"De onde Luner" skrevet af Kotzebue.

Den blev opført den 29. november 1823

 
   

Initiativtagere til de første teateropførelser var:

    Født i:   Optrådt i alt
  Lars Winsløv Poulsker 2. oktober 1797 6 gange
  Mads Stender Rønne 2. december 1800 13 gange
  Adolf Dam Nexø 4. juli 1800 87 gange

Min lillebror, Finn Aagesen havde fornøjelsen som tømrerlærling at arbejde på teateret i nogle måneder, under en del ombygninger en gang i 1960'erne.

 

Selv har jeg haft fornøjelsen at spille med i to forestillinger i hhv. 1985 og 1986:

Skudan hon vaggar

Liden Elna

 

 

Skudan hon vaggar

På den boringholmska folkescena.

Min første optræden på det gamle teater var til
generalprøven på "Skudan hon vaggar" af H.P.Haagensen,
2. februar 1985.
 

Der var premiere søndag den 3. februar
og derefter forestillinger 5. 6. og 8. februar, 
samt to forestillinger søndag den 10. februar.

Rollen som 1. elsker:

Jeg spillede Niels Bon, en skipper som 
er forelsket i skibsrederens datter, Bodil.

Bodil spilledes af den dejlige Charlotte Westh


2. akt foregår i havnebeværtningen: "De søda Jørned", jeg sidder jeg yderst til
 venstre sammen med en anden skipper "Jens Kure" spillet af Karsten Andersen. 
I midten sidder "Mårtijn Lods" (Poul-Erik Harild), mens "Madam Munk" (Solveig Dam) 
og servitricen Frederikke (Bodil Bærentzen) skænker for to fiskere (Finn Løkkegaard 
og Arno Møller)

 
3. og 4. akt foregår i konsulens dagligstue, hvor Niels Bohn, der var savnet er dukket op.
Bodil
(Charlotte Westh) står yderst til venstre, dernæst hendes far (Vagn Christoffersen).
Hendes moderen (
Helga Jacobsen)står bag bordet igang med at skænke op.
Niels Bons forældre står til højre for ham med Jens Kure helt til højre. 


Charlotte West, Jens Aagesen, Kai Nielsen, Inge Knudsen, Holger West, Vagn
Christoffersen, Poul Erik Harild, Solveig Dam, Per Knudsen, Arno Møller, Tommy
Hansen, Ole Johansen, Bodil Bærentzen, Edele Christoffersen, Finn Løkkegaard,
Helga Jacobsen, Torben Andersen, Hans Chr. West, Hanne Christoffersen, Inger 
Kofoed og Carsten Andersen.

Stykket var tidligere blevet opført i 1956, 1958 og 1969.

 

Margrethe Kofoed's:

Liden Elna

"Liden Elna" er i fire akter og handlingen udspiller sig på to bornholmske gårde i 1850 ´erne.

Også her havde jeg rollen som "første elsker" i skikkelse af Âdoll Jensen. Pigen jeg fik i den lykkelige slutning var Liden Elna spillet af Betina Holm.  

Stykket havde stor succes og forestillingerne blev forlænget til i alt 12 gange:

GP:  lørdag 8. marts 16.00
Søndag den 9. marts 19.30
Mandag den 10. marts 19.30
Tirsdag den 11. marts 19.30
Torsdag den 13. marts 19.30
Fredag den 16. marts 19.30
Søndag den 16. marts 15.00 og 19.30
Lørdag den 22. marts 15.00
Søndag den 23. marts 1930
Mandag den 24. marts 19.30

Til slut gav vi en ekstra forestilling 5. april 1986 for 
Hjemstavnsforeningen i København på Herlev Kro.

Som tak fik alle et emblem til at bære på jakken. Emblemet forestiller Bornholms rigtige våbenskjold med Griffen.
Jeg bærer stadig mit på min "blæser".


Bornholms våbenskjold

Stykket var tidligere blevet opført i 1925, 1928, 1944 og 1960.

e-mail