Skolerne Nærradio Rønne
2-årigt radioprojekt støttet af Kulturministeriets forsøgspulje
1986 - 1988

Retur CV


CV

Arrangør

Sommerhus

Medier

Slægten

Aagesen

The Bullets

Hammershus

 


Stationslederen i aktion under en af de mange udsendelser

Baggrund:
Med ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 19. december 1985 blev det endeligt muligt fra 1. april 1986 at lave lokal radiovirksomhed.
Den 27. februar 1986 sendte jeg en ansøgning til Kulturministeriet om lov til at lave skoleradio på Bornholm. Idéen var at lære børnene at lave radio for derigennem at finde ud af hvor meget magt medierne har. produktionen ville også øge undervisningens seriøsitet da det ville være rigtigt, offentligt.

Stationens programplaner.
Programvirksomheden skulle samle sig omkring to hovedgrupper, en med børn og unge som målgruppe og den anden skulle især henvende sig til voksne og til den brede offentlighed. 

1. målgruppe skulle tillade børn og unge at bruge radiovirksomheden til at udtrykke den børnekultur som kun sjældent tages rigtig alvorligt i den almindelige kulturpolitik. Programvirksomheden skulle i høj grad tage børn og unge alvorligt og lade dem komme til orde.

2. målgruppe skal udover emnerne ovenfor også beskæftige sig med voksne menneskers forståelse for og fortolkning af børns og unges situation i hjem, skole, fritiden og i samfundslivet, og programvirksomheden skulle medvirke til at fremme en generel forståelse for betydningen af disse emner indgår i den almindelige samfundsdebat.

Medarbejdere:
Der blev søgt om konsulentdækning svarende til en halv lærerstilling i to år.