Far: Paul Ditlev Aagesen
29. marts 1914 - 24. juli 2003

 

Retur til slægten


Paul Ditlev Aagesen

Barndom i Østergade 18, Aakirkeby

Skole, søndagsskole

I tømrerlære hos C. F. Jensen

I den kgl. livgarde.

Til Tyskland som ledig.

Tømrersvend i Knudsker.

Tog imod russerne som frihedskæmper.

Gift med Grethe Skram 24. april 1948

Tømrermester på Snorrebakken

 De gule franske væddere.

Slægtstavle                                                         Retur til familie

Livsforløb.

1914 29. marts Født Østergade 18
1924 Gik i søndagsskole hos Møller Nielsen Aakirkeby
1929 - 1935 11. sept Medlem nr. 1657 i Aakirkeby Sygekasse
1933 - 1937 Skrev dagbog
1934 april Svendeprøve, udlært tømrer.
1936 Kgl. Garder
1940 - 1941 22. juni 1940 - 21. april 1941 i Hamburg
1941- 1943   Tømrersvend hos C.F. Jensen  
1943 - 1960 Tømrersvend hos J.V.Skram
Født hjemme i Østergade 18 Paul blev født i Østergade 18, Aakirkeby.
Hans far var: Købmand og bogtrykker Carl Christian Aagesen, 28 år
Mor var: Hustru Frida Jensine Trommer, 24 år.

Døbt Aakirkeby 1914
Faddere:
- Købmand Hans Kristian Engels hustru: Jensine Benedikte Kofoed, Østergade
- Sanne Hansine Marie Olsen

 

 


Præstedammen med Pauls barndomshjem til venstre.

Barndom.
Paul Ditlev Aagesen blev født og opvoksede op  i Østergade 18 i Aakirkeby, hvor hans far havde bogtrykkeri og et grossistfirma.

Ejendommen lå med bagsiden ud til Præstedammen, som blev benyttet til at vaske tøj i. Her legede Paul også tit med kammerater og søskende. Om vinteren løb mange på skøjter her. Det gav indimellem våde sokker.

Søndagsskole i Aakirkeby 1924

Øverst: Gunnar Nielsen, Harald Hansen, Georg Møller

På bænken fra venstre: lærer Møller Nielsen.
Hans Nielsen, Paul Aagesen, Helmer Hansen, Edvard Aagesen, Frode ..., Aksel Aagesen, Børge...,

I Aaker-Aakirkeby Syge- og Begravelseskasse.

Paul blev medlem nr. 1657 fra den 11. sept. 1929,
da var han 15½ år gammel og i tømrerlære.

29. januar? 1935 flytter han fra Aakirkeby til Østermarie.

 

I Sygekassebogen kan vi se hvor meget 
og hvornår han betalte han betalte kontingent:
År Kvartal Beløb Betalingsdato
1929 Juli kvartal 3,20 31/12-1929
Okt. kvartal 3,55 31/12-1929
1930 Jan. kvartal 3,05 25/7-1930
April kvartal 3,05 25/7-1930
Juli kvartal 3,05 31/12-1930
Okt. kvartal 3,05 31/12-1930
1931 Jan. kvartal 3,05 30/7-1931
April kvartal 3,05 30/7-1931
Juli kvartal 3,05 31/12-1931
Okt. kvartal 3,05 31/12-1931
1932 Jan. kvartal 4,70 30/9-1932
April kvartal 4,70 30/9-1932
Juli kvartal 4,70 31/12-1932
Okt. kvartal 4,70 31/12-1932
1933 Jan. kvartal 4,70 12/8-1933
April kvartal 4,70 12/8-1933
Juli kvartal 4,70 13/12-1933
Okt. kvartal 5,05 13/12-1933
1934 Jan. kvartal 5,35 6/3-1934
April kvartal 5,35
Juli kvartal 5,35
Okt. kvartal 5,35
1935 Jan. kvartal 2,95 29/

Uddannelse.

Han blev uddannet tømrer hos C. F. Jensen, Aakirkeby, som dennes første lærling.

Han fortsatte som svend hos C. F. Jensen indtil 1943, dog afbrudt to gange af henholdsvis værnepligt og arbejdsrejse til Tyskland.


Paul som kgl. garder.

1935-36 i Kgl. Livregiment.

5. kompagni på Jægersborg Kaserne.

Paul aftjente sin værnepligt i Livgarden 1935 - 1936.

Han havde nr. 526 - 1935 II
til daglig kaldt: "26"
ved 1. Livgardebataillons 5. kompagni.

Bedste ven: "527" Vagn Thyghøj, Skanderborg
Kender du ham så mail!

Indkaldt som rekrut 9/11 1935.
Hjemsendt 5/9 1936.

Bataillonschef: Oberstløjtnant Ramsing
Bataillonsadjudant: Premierløjtnant Grev Brockenhuus-Schack
Kompagnichef: Kaptajn A. H. D. Havsteen
Næstkommanderende: Premierløjtnant Jessen

Bopæl:
Pulverteich 18, Königsberger Hof, Hamburg.

Firmaet: 
F. Hagemann, Kunststein - Fabrik.
Hamburg - Gr Flottbek, Osdorferweg 147.

Arbejdsanvisning til Tyskland.

På grund af ledighed i 1941 blev han som ugift beordret et år til Hitler-tyskland, hvor han arbejdede i Hamborg fra 
22. juni 1940 - 21. april 1941.

Efter det tvungne arbejdsår vendte han tilbage til Aakirkeby hvor der igen var arbejde hos C.F. Jensen.


Nr.3 f. v.  J. V. Skram, nr. 6 Paul Aagesen foran vandværket

Førstesvend hos J. V. Skram

Med ny ledighed i 1943, med risiko for igen at blive sendt sydpå søgte og fik Paul arbejde hos snedkermester J. V. Skram i Knudsker. Her blev han hurtigt en værdsat førstesvend.

Han flyttede til eget værelse på Sdr. Allé i Rønne, hvor han boede ved siden af to andre arbejdskammerater Hakon Nielsen og den nære ven Erik Birch.


Pauls vindue er øverst til højre.

Sdr. Allé 40, Rønne

Da Paul får fast arbejde hos J.V. Skram flytter han til Rønne. I forvejen boede hans søster, der var gift med Ludvig Olsen i Pistolstræde i byen.

Han får værelse sammen med to andre ungkarle på Sdr. Allé 40, tæt på Galløkken, hvor tyskerne har deres hovedlejr. De andre to er Hakon Elleby, bror til svigerinden Bodil, og den nære ven og arbejdskammerat Erik Birch,
der i 1949 emigrerer til Sydafrika.
 


Frokost i Dams Hotels gård. Paul bagerst midt i billedet. 

 Frihedskæmper

Paul med armbind

I slutningen af krigen deltog Paul Aagesen i modstandsbevægelsen på Bornholm. Efter bombningen gik han vagt i Store Torvegade, hvor russiske stormtropper dukkede op. Russerne anerkendte dog frihedskæmperarmbindet, og Paul fik siden muligheden for at lære russiske gloser på vagter sammen med disse.


Bryllupsbillede taget i haven i Stavelund 24. april 1948.
Grethe Skram.
Efter krigen blev Paul gift med mesters ældste datter Grethe, og sammen byggede de det første af nyere huse på Snorrebakken. Den driftige håndværker var meget efterspurgt, hvilket resulterede i et selvstændigt firma med værksted, svende og lærlinge. Et tømrerfirma der i dag køres videre af sønnen Finn på samme adresse.

Grethe og Paul drøfter forløbet.
Paul tegnede og byggede selv huset "Lien" på Snorrebakken. Det blev tilpas færdig til at nye nye brud kunne bæres over dørtrinet 24. april 1948.


Lien


Paul Aagesen:
Her ses Paul Aagesen, Rønne på landsudstillingen i Bagsværd 1993 med sine Gule Franske Væddere.

Kaniner.
Paul Aagesens store fritidsinteresse var kaniner. Her fik han fremavlet en ny race "gule væddere" der vandt flere præmier og som skabte stor interesse også på landsplan.

Billeder og tekst her kan ses på: 
Den Danske Vædderkaninklubs hjemmeside 


Fransk Vædder - gul:
Af kataloger fra f.eks. landsudstillinger vil man se, at Fransk Vædder gennem de sidste 50 år er forsøgt fremavlet i mange forskellige farvevarianter. Paul Aagesen, Rønne udførte bl.a. et stort avlsarbejde med Fransk Vædder, gul.
                                               fra: www.vaederkanin.dk

 

Paul var født under stjernetegnet Vædderen, og det var han ganske bevidst om.

Gode historier.
Paul Aagesen havde altid et godt humør og var tit oplagt til tossestreger. Så der er mange sjove oplevelser, at sidde tilbage med for dem, som lærte Paul at kende.