Bornholms befrielse

Maj-dagene 1945

Oplevet af J. V. Skram, brandfoged.

 

 

Tyskerne for lader Knudsker Forsamlingshus


J. V. Skram får en køretur i tyskernes terrænmotorcykel med anhænger


Tyske tropper var indkvarteret i Knudsker forsamlingsus. Stillet op i skolegården klar til afmarch.


Klar til afmarch på landevejen uden for Knudsker Skole


Bagefter var det om at få brændt alt det halm og utøj tyskerne havde ligget i.