Bornholms befrielse

Maj-dagene 1945

Oplevet af Paul Ditlev Aagesen, 4. kompagni - Rønne

 

 
4. maj

5. maj

6. maj

7. maj

8. maj

9. maj

10. maj

Handel med russerne

Vagt for internerede

Regionschefen

1. kompagni

2. kompagni

3. kompagni

4. kompagni

 

Fredag den 4. maj.
Gav Skram besked på at jeg nok ikke kom på arbejde foreløbig.
Han virkede glad og overrasket. Havde godt nok haft fornemmelsen at jeg var med i et eller andet.
Lørdag den 5. maj.
Vi samledes i Exsteens gård 11.00, hvor vi fik udleveret våben og armbind. 

Nogle overløbere kørte rundt på torvet og truede ad folk og skød vildt. 

Biografdirektøren har fået sin kone til at sy sig et armbind. Det fik han besked på at pille af igen.Pauls armbind.

Søndag den 6. maj.
Patruljerer i gaderne. Vi arresterer forskellige tyskervenlige og samler dem i biografen i Rønne. 

Venter på at englænderne også skal komme til Bornholm.

Vi holder til på Rådhuset.
Her skal vi stille og her får vi også forplejning.


Frihedskæmpere holder pause i gården på Dams Hotel.

Mandag den 7. maj.
Omkring 12.40 bliver vi angrebet af bombemaskiner. Det viste sig at være russerne. 7 blev dræbt på stedet 2 døde senere på hospitalet.
2 blev dræbt i huset på hjørnet af Lille Torv og Staalegade.
4 blev dræbt i Damgade 2 og en uden for på gaden der.
2 døde i Stengade 22.

Om aftenen klokken 15.00 nyt luftangreb. Denne gang mest over havnen.
De smed også sedler ned med opfordring om kapitulation.
Vi ligger 120 mand i kælderen på Exsteens Gård.

Tirsdag den 8. maj.
Evakuering af hele Rønne. Alle skal være ude senest kl. 9. Tyskerne trækker sig også ud af byen. Nogle skibe sejler ud af havnen. Vi får besked på at tage ud på Sejrsgård.

Russerne bomber allerede fra klokken 9.45 med 24 - 40 maskiner.
De stopper først klokken 11.15.

Vi rykker ind i byen hvor vi går patrulje for at forhindre tyverier. Der bliver også slukket brande.

Onsdag den 9. maj.
Går patrulje på Haslevej - St. Torvegade sammen med Nielsen. Pludselig dukker en russisk soldat op med maskingevær. Nielsen bliver bange og vil løbe. Jeg prøver at snakke ham fra det. Men han smider geværet og stikker af, mens jeg rækker hånden op og peger på armbindet. 
Det viser sig at være en lille lavbenet kvinde, mongol med noget jernbrynje. Jeg bliver accepteret med ordet "partisanski" og vi fortsætter sammen ind mod torvet, hvor også andre russere dukker op.
Vi er nu rykket ind på Dams Hotel

Torsdag den 10. maj.
Havde været hjemme og sove. Da jeg skulle på vagt havde det nær gået galt! Jeg mødte en russisk vagt på torvet, der spurgte efter "feltråb", og selv om jeg sagde flere gang blev han mere faretruende og tog til sidst ladegreb. Heldigvis kom en officer forbi og kunne sige god for mig. Det viste sig at der var skiftet feltråbet "Kiev", ud med "Vintofka-Vronich" kl. 23, mens jeg var hjemme.

Der handles med russerne.
På Søndre Allé uden for mit vindue var der en bornholmer der forsøgte at gøre en god handel med en russer. Han fik et flot ur for en flaske vinduessprit. Men der kom en russisk officer forbi og forlangte handelen tilbage. Og ikke nok med det. Han satte sin pistol på bornholmerens tinding og forlangte han selv drak hele flasken.
Da russerne var gået måtte vi hjælpe ham over på sygehuset for at blive udpumpet.

Overløbere interneret.
Har de sidste dage, 15. - 19. maj, gået vagt i Almindingen, hvor 95 mænd og 21 kvinder er interneret. Der i blandt min gamle lærer fra Aakirkeby. 

Hjemsendt.
Tirsdag den 22. maj blev jeg hjemsendt. Der er rigeligt brug for håndværkere i Rønne den næste tid. så Skram var glad for jeg vendte tilbage til min arbejdsplads.

 


Keramisk stel udgivet i anledning af befrielsen.

Modstandsbevægelsen på Bornholm.

Kampen mod tyskerne foregik på Bornholm kun i det små. Dels var den tyske aktivitet ikke stor herover, dels ville man gerne der kunne være ro til at benytte de flugtruter der gik via Bornholm, eller på sejlruten gennem Falsterbokanalen til Bornholm.

Der var dog flere spredte grupper, hvor de tre største blev ledet af Kjødt, Tage Nielsen og Koefoed.

Regionschef.
Fra april 1945 blev løjtnant A. Jørgensen (dækn. Poul Sørensen) sendt herover fra landsledelsen som regionschef. Han organiserede modstandsfolkene i fire kompagnier, men direkte under regionschefen hørte en politiafdeling og et lægekorps. 

Politiafdelingen sørgede for lister over stikkere og værnemagere, og blev ledet af M. Madsen.

Lægekorpset sørgede for behandling af modstandsfolk der var blev såret, men ikke kunne komme på sygehus da tyskerne jagtede dem her. Korpset blev ledet af  Dr. Nissen der var overlæge på Aakirkeby Sygehus.

 

De fire kompagnier

1. kompagni. Nord-Bornholm.
Kompagnichef: CBU-kolonneleder Eigil Riis.

1. deling. CBU
Delingsfører: Rasmussen

2. deling. Allinge.
Delingsfører: Axel Gornitzka

3. deling. Olsker.
Delingsfører: Fält Larsen

4. deling. Sandvig.
Delingsfører: Bent Holm

2. kompagni. Midt-Bornholm.
Kompagnichef: Politiass. Bendixen.

1. deling. Gudhjem.
Delingsfører: Postmester Holm Sørensen

2. deling. Østerlars.
Delingsfører: Løjtnant H. S. Jensen

3. deling. Klemensker-Årsballe.
Delingsfører: Politiass. Arvidsen.

4. deling. Hasle.
Delingsfører: H. Kofoed.

3. kompagni. Øst-Bornholm.
Kompagnichef: Tønnes Wichmann.

1. deling. Aakirkeby.
Delingsfører: Knud Jespersen.

2. deling. Nexø.
Delingsfører: Johannes Müller.

3. deling. Svaneke.
Delingsfører: Leo Bahn.

4. deling. Bodilsker.
Delingsfører: K. Hansen.

4. kompagni. Rønne.
Kompagnichef: Kaptajn H. C. Lohmann.

1. deling.
Delingsfører: Løjtnant Exsteen

2. deling.
Delingsfører: H. V. Schou.

3. deling. 
Delingsfører: Faktor Georg Nielsen, Sct. Mortensgade 9,
Næstkomm. Knud Aage Sjøberg, Tornegade 8

1. Gruppe
Erik Kopp, Hasle
Per Milner, Haslevej 50
Palle Olsen, Snellemark 4
Poul Arne Smidt, Tornegade 8
John Ahlstrand, St. Torvegade 58
Axel Hansen, Storegade 45

2. Gruppe
Erik Holm, Østergade 41,
Anker Mogensen, Eginsgade 9,
Osva Aastradsen. Sandgade 8
Thor Sommer, Vestre Skole, Klemensker.
Per Andersen, Krystalgade 10
Jens Christiansen, Godthaabsvej 2

3. Gruppe:
Paul Aagesen, Sdr. Allé 40 http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?4105
Niels Kofoed, Storegade 29
Jørgen Johansen, Bredgade 11
Peter Nielsen Jensen, Haslevej 1
Carl Valdemar Andersen, Havnebakken 1,
Rolf Schmidt, Sct. Mortensgade 17

4. Gruppe
K. Jørgensen, Bredgade 11
S. Ambrosen. Rendegade 1
I. Nielsen, Laxegade 12
John Beck, Kapelvej 7
Charly Larsen, Kalkbrænderivej 10

 

4. deling.
Delingsfører: Børge Andersen

Frihedsmuseet.

Meld dig ind i foreningen: Frihedsmussets Venner på: www.fmv.dk

Godt link om besættelsen:  http://www.besaettelse-befrielse.dk/index.html

 

Film.

Danske soldater overtager efter russerne