Luthers Missionsforening                Staalegaard

Tranberg

Peter Christian Tranberg blev født på Brunsgård i Nylars 1832. 

Han blev student fra Rønne Statsskole 1851. 

Teologisk kandidat 1858. Ansat i Aa Kirke som præst.

1863 Samlede han Sct. Hans Dag 3000 tilhørere ved talerstolen i Almindingen og dannede en frimenighed.

1872 kom med sine 700 medlemmer tilbage til folkekirken.

1877 forlod Bornholm

1896 Døde i Mineapolis USA, hvor man satte en broncestøbt gravminde.

1898 Bornholmerne satte en mindesten over Tranberg i Ekkodalen.

 

Møller 

Hans Christian Møller blev født i Nexø 1834

Blev grebet af Trandberg i 1863. 

Lader sig påvirke af svenskeren Rosenius´ skrifter i 1864. 

Fortsætter i modsætning til Tranberg indenfor den danske folkekirke.

Danner "Luthers Missionsforening" også kaldet "Borringholmerne" i 1868. 

 

Udbryderne 

i 1890 dannes  Evangelisk Luthersk Missionsforening.

 

Højskoler:  Hindholm og Vallekilde Højskole

 

I de 32 år Aksel Pedersen havde Staalegaard (1928 - 1960) var der et godt samarbejde mellem gården, Luthers Missionsforening og Aa Kirke. Der blev holdt søndagsskole for omkring 30 børn. Der var studiekredse om vinteren, hvor der blev lavet flotte lædervarer, som blev solgt på intern aktion. I isvintre kom mange for at tilbringe fritiden med at løbe på gårdens 2 tilfrosne damme. Her blev der lavet en "Kattasnorra" og der blev løbet på skøjter.

Der var også en ungdomsforening, som havde mange sjove møder rundt omkring på gårdene. Der var store møder som samlede store menneskemængder også på landsplan. Modsat var Aksel Pedersen til mange møder på Sjælland.

 

 

Retur