Luftmeldekorpset                    Retur CV


Luftmeldedistrikt København.

Den 12. februar 1973 skrev jeg kontrakt med Luftmeldedistrikt København, Flyverhjemmeværnet, med foreløbig tjeneste i Luftmeldeenhed Odsherred "Hotel 1". 

Den 13. marts fik jeg udleveret Håndvåben et gevær M/53 med løbenr. 526860, mundering og udrustning.

"Hotellet" skulle senere vise sig at være en luftmeldepost på en åben mark, hvor jeg under øvelse skulle melde allierede eller fjendtlige fly. Vagten var ofte utroligt kold. Man stod i stærkt blæst på et højt trætårn og selv om kampuniformen var godt polstret, gik der ikke mange timer før man frøs i den stillestående position.

27. april 1974 fejredes Hjemmeværnets 25 års jubilæum. Så vi var omtrent lige gamle. Festen blev afviklet i Mørkøvhallen med 

Første gang jeg var til den årlige duelighedsskydning 10. oktober 1974 fik jeg diplom og sølvmærke for 154 point med mit dejlige gevær M/53. 

Kursus H83 med tilfredsstillende resultat 18. april 1975 i Nymindegab. 

Diplom og Guldmærket i duelighedsskydning 23. oktober 1975 med min M/53´er.

4. februar 1976 fik jeg nyt automatgevær M/75

Diplom og Sølvmærket i flykending 2. juni 1976 med 183 point.

 

Retur