I Skole

Retur CV


Parat til at møde den første skoledag. 
Min første skoledag.

Jeg startede på Knudsker Skole i 1.A den 5. april 1956. Jeg havde fået ny skoletaske og havde mit pæneste tøj på. Knæstrømper, hjemmesyede knickers og duffelcoat og på hovedet en alpehue.

 Vi startede kl.11.

Da der for første gang var langt over 40 elever, der skulle starte i den stærkt voksende Knudsker Skole blev vi delt i en A og B klasse. A´erne var os fra landet og dem der boede i Sandflugtskvarteret. B´erne kom nede fra Smedegårdsvej og blev transporteret i busser.

Vi fik hurtigt lærer Friberg som fast klasselærer, mens B´erne var uheldige og skiftede ustandselig vikarer.

Skolebygninger.

I bygningen til venstre gik de store, til venstre for døren boede lærer Madsen, men jeg startede bag de fire vinduer i midten.

Dejlig praktiske skolepult.

Vi sad alle parvis på faste bænke med rygge. Foran var der en pult med en lille rille til blyanten og hul til blækhuset, hvis man skulle skrive ind med blæk.Det fik vi nu aldrig brug for, idet skolen besluttede at vi alle fik udleveret en rigtig fyldepen, som bare skulle fyldes en gang imellem.

Skrivepulten kunne åbnes så man kunne få fat i bøgerne på en hylde nedenunder.

På siden var der en krog hvor jeg hang min nye skoletaske i rigtigt læder.


Den gamle skole ligger til venstre mens den nye med tilbygninger og idrætsanlæg ligger til højre.

Men august 1958 åbnede den nye skole og vi fik som tredieklasse lov til at gå der som de yngste, hvorimod første og anden klasserne fortsat skulle gå i den gamle "kassan".

Samtidig blev skoleåret lagt om så det nu startede fra august og gik til juni.

I starten var der stadig gymnastik i den gamle skole, der hvor der også var forsamlingshus, men snart fik vi også en ny gymnastiksal og en tilbygning med fire klasseværelser, et musik og et fysiklokale.

   


Den nye Knudsker Skole set fra fodboldbanen

 

4.A

Lærer Friberg, Stig Hansen, Jens Aagesen, Elmer Frederiksen, Arne Højegaard.
Svend-Erik Dam, Leif Hansen, Grethe Pedersen, Agnete Kofod, Agnete Lyster, Lisbeth Ipsen, Kell Munk, Jørn Hansen.
Birgit Dam, Marit Madsen, Else Andersen, Kirsten Munk, Grethe Maar, Lisbeth Hartvig.


7.A

Elmer Frederiksen, Agnethe Lyster, Jens Aagesen, Agnethe Kofoed, Povl Lykke, Lisbeth Ipsen, Kurt Munch, lærer Friberg
Jørn Hansen, Kell Munk, Beryl Christensen, Arne Højegaard, Else Andersen, Leif Hansen, Stig Hansen.
Marit Madsen, Grethe Maar, Kirsten Munk, Kirsten Winther, Birgitte ??, Lisbeth Hartvig, Grethe Pedersen.


Klaus, Jens, Stig og Elmer bliver beundret af 6.klasses drenge.

Sidste Skoledag

Dengang sluttede den obligatoriske skolegang efter 7. klasse, men vi var en del der var glade for at gå i skole, og tog som de første en 8. klasses eksamen på Knudsker Skole.

Vi var ca. 20 i klassen, men de fleste piger. Kun fem drenge. Sidste skoledag havde vi besluttet at møde i korte bukser. Vi samledes hjemme hos mig om morgenen og tog så samlet til skolen for at markere sidste skoledag. De korte bukser gjorde stor lykke. Specielt lærerne grinede.

Klaus tog ud at sejle, Stig og Elmer kom i tømrerlære, Elmer hos min far, mens jeg fortsatte i 9. klasse på Åvangsskolen.

Andre Knudsker klasser

Retur