Knudsker Skole 1845

  Retur til historien


1845 Klasselokale og lærerbolig

Bornholm.
Rønne, den 21. januar.    En sjælden højtidsdag
oprandt i dag otte dage - inden den 14. januar - for
beboerne i Knudsker Sogn, idet dets nye, velindrettede
og smukke skole højtideligt blev indviet. Med glæde
havde sogneboerne set denne dag i møde, da dets for-
rige brøstfældige skolebygning kunaf gav lidt bekvem-
melighed. En stor del af menigheden, såvelsom flere
i sognet ej hjemmehørende, indfandt sig ved dennne lej-
lighed.     Med en Choral på Mel: "I Jesu Navn"
begyndte højtideligheden om morgenen kl. 10; hvilken
foruden af de indøvede skolebørn, istemtes af de tilstede-
værende og blev ledsaget af 4 af Rønne Bys duelige
musikere, hvorpå hans højærverdige hr. provst Steen-
berg besteg kateteret og i kraftfuld og åndrig
tale indviede skolen. Med en sang på mel: "Du
lille Ø" (hvilken som ovennævnte Choral var
trygt) endtes denne højtidsfulde fest, som havde gjort
et øjensynligt dybt indtryk på alle tilstedeværende.

                                                                                  Bornh.Tidende 22. jan 1845

Retur til historien