Mor: Grethe Aagesen

 

Retur til slægten


Grethe Skram

Født: 22. november 1924
Døbt: Grethe Skram
Gift: 24. april 1948, med Paul Aagesen

Bopæl: Snorrebakken 42.

Far: Johny Villy Skram

Mor: Hansine Andrea Beyer

Beskæftigelse:

Knudsker Sygekasse,
Rønne Sygekasse,
Bornholms Amt

 

Retur til familie

Datalinie:

Da det kniber lidt med at få mor's data frem,
er alle velkommen til at hjælpe til med en mail:

jens.aagesen@skolekom.dk

1924 Født i Stavelund    
1930-37 Knudsker Skole    
ca. 1937 Pige i huset på "Toft". Thomas Kofoed, Kærby    
  kærbygård karl kofoed en måned    
  Pige i huset på "Breidablik". Thorvald Nielsen, Snorrebakken.    
  Hos bager Mortensen, Knudsker Mølle    
  Hos købmand Andersen, Møllevangen Knudsker    
apr.1943 - 44 Handelsskolen i Rønne    
1944 - 45 På kontoret hos arkitekt Tyberg, Nørregade i Rønne    
1944, oktober På Bornholms Højskole, Almindingen    
1945 - 48 På kontor hos Blem Bidstrup, St. Torv i Rønne    
1948: 2. februar Købt grunden på Snorrebakken 42    
1948: 24. april Gift med Paul Aagesen og flyttet ind i det nybyggede hus: "Lien".    
1949: 2. april Første søn: Jens    
1950: 6. november Anden søn: Finn    
1958 Kasserer i Knudsker Sygekasse    
Ca. 1970 Ansat i Rønne Sygekasse    
  Ansat i Bornholms Amt, Sygesikringen.    
1981 - 89 I Rønne byråd for partiet Venstre    
1985: September Køber Stettestræde 4 i Rønne af mormor.    
1986: 14. november Køber Snorrebakken 44 af Birger Johansen.    
1987: 15. januar Sælger Stettestræde 4 til Birger Johansen    
2003: 24. juli Paul Aagesen dør    

Livsforløb.

Barndom.
Grethe blev født den 22. november 1924 som den ældste af en søskendeflok på 4. I Stavelund i Knudsker, havde hendes far købt en ejendom med et par køer og fire tønderland jord til. Dette sammen med at han som selvstændig snedkermester i Knudsker blev en værdsat mand, knyttede Grethe til sognet i sit hele liv og virke.

Hun gik i Knudsker Skole, hvor lærerne hed Lærkesen, Arne Madsen og Anker Madsen. Her viste hun store evner og ville egentlig gerne have fortsat med at læse videre, men det var der ikke råd til, i første omgang.
Hun var jo kun en pige!

Så hun kom ud at tjene i huset hos bønderne. Først på ejendommen "Toft" og så på "Breidablik".

Senere blev det til et par job som ekspeditrice. først hos bager Mortensen ved Knudsker Mølle
og senere hos købmanden ved siden af, der hed Andersen.

Her fik hun lyst til at tage en handelsskole-eksamen.

Så var hun kontorassistent. Først hos en arkitekt Tybjerg i Nørregade. Det var under krigen, hvor hun indimellem var kurer for modstandsbevægelsen, men til sidst sluttede hun på kontoret hos Blem Bidstrup indtil hun blev gift i 1948.

Da to sønner var godt i gang i folkeskolen, søgte hun nye udfordringer og blev kasserer for Knudsker Sygekasse.
Her fortsatte hun indtil Knudsker kom ind under Rønne og til sidst Bornholms Amt, hvor hun fik lov til at fortsætte
langt efter pensionsalderen indtil det nyeste EDB-system skulle afløse.


Grethe Skram 1 år.

 

Uddannelse.
Efter konfirmationen startede hun som ung pige hos Kofoed "Toft". Selv om hun måtte flytte hjemmefra var der ikke længere end hun kunne se hjem over markerne. Derefter var hun hos Nielsen "Breidablik". Også her blev det til varige minder og gode forbindelser, som hun stadig har til de børn af huset der stadig lever.

Senere kom hun på Møllevangens Bageri, og den ved siden af liggende købmandsforretning, men havde altid haft lyst og evner til at læse videre og fik til sidst lov til at tage en handelsskoleuddannelse. 

Rønne Handelsskoles afgangshold 1944


Bagerst:  Johansen - Poul Hansen (Storegade Rønne) - Poul Holm (Hasle Bryggeri)
Midten: Bertil Jørgensen (Chr. Ø) - Grethe Skram - ukendt -  forstander N.M.Petersen - (pige fra Skræddergård i Nexø)
Forrest: ukendt - Birthe (Londoner Herremag.) - Kofoed Hansen (Klemensker) - Erna Fuglsang
 

Derefter blev hun ansat på kontor hos Arkitekt Tybjerg og Blem Bidstrup.

Gift.
24. april 1948 blev Grethe gift med faderens førstesvend Paul Aagesen, og sammen byggede de det første af nyere huse på Snorrebakken. 


Grethe og Paul tager et overblik.


Det færdige resultat 1948

Grethe blev hjemme og passede de to sønner de fik indtil hun mente der var tid til et ekstra job som sygekassekasserer i Knudsker Sygekasse.

Efter sammenlægningen med Rønne Sygekasse flyttede hun med her og til sidst blev det hele lagt ind under amtet, hvor hun sluttede på kontor på Ullasvej.


Grethe 25 år og nygift

 

Politik.
Grethe blev stærkt interesseret i politik og her var partiet Venstre. Hun sad først i Knudskers vælgerforenings bestyrelse, men efter kommunalreformen også i Rønne Venstres bestyrelse i alt i 45 år. Blev æresmedlem i Rønne Venstre ved sin afgang i 2002. Også med i Venstres amtsbestyrelse i mange år.
Blev valgt for Venstre i flere byrådsperioder, hvor hun især forsøgte at hjælpe at det gamle sogn Knudsker, ikke blev glemt i den nye storkommune Rønne.
Specielt kæmpede hun imod lukningen af Knudsker Skole, og fik efter tredje afstemning, hvor skolen overlevede borgmesterens ord (AH) for at nu var skolen sikret. Men det var kun til byrådsvalget var overstået så lukkede man skolen alligevel. Her tabte hun alt for borgmesteren.
Hun sad også i flere år i menighedsrådet i Knudsker.


Rønne Byråd 1981-85
(
nr. 3 fra højre i midterrækken)


Rønne Byråd 1985-89
(
nr. 4 fra højre i midterrækken)

Veninden: Grethe Skram
Skram

Anetavle

 

Retur far  Johny Villy Skram og mor Hansine Andrea Skram