Finn Palle Skram Aagesen
Snorrebakken 42, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 20 19 - Mobil 30 54 53 54


Finn´s tømrervirksomhed på Snorrebakken, overtog han fra sin far, der både byggede huset og startede virksomheden.

Finn er som eneste barn født på Snorrebakken 42. Han har to dejlige piger, Stine og Louise og hunden Mille.

Retur