Spillefilmsproduktion i 6. klasse

6.kl.
10. klasse   Medier

2 timers optakt.

                    1. Oplæg til det at lave spillefilm.    
                    2. Afklaring om det er noget eleverne vil?
                    3. Gennemgang af forløbet: Historie, manus, rollefordeling, optagelse, klip, fremvisning.
                    4. Hvad er en god historie
                    5. Gennemgang af Berettermodellen.
                    6. Visning af en film på 15-30 min.
                    7. Snak om sammenhængen mellem filmen og modellen.
                    8. Oplæg til at skrive en stil der kan bruges til en film. Ideer, begrænsninger, redskaber.

 

1 uges hjemmearbejde

Alle elever skriver en stil som de mener kan blive "den udvalgte historie".

 

Rettearbejde

Klasselærer retter stilene og finder ca. tre til nærmere bedømmelse.

 

Udvælgelse

Klasselærer (og konsulent) gennemgår de tre udvalgte, og finder den bedst egnede historie til formålet ud fra tre kriterier: Handling, locations og roller.

1. Handling og indhold: Filmen skal levere en god historie med point. Problemstillinger der er undervisningsrelevante, aktuelle og kan engagere. Der må også være et budskab.

2. Locations:
I rimelig afstand fra skolen. Ikke for kompliceret. Rimelig råderet over området.

3.Tilbud og krav til skuespillerroller: Gerne flere hovedroller. Gerne alle med i en birolle. Begræns roller vi ikke selv kan spille p.gr.a. alder. (sjetteklasseelever kan ikke spille voksne roller eller mindre søskende uden det bliver en farce)

 

Dansktimer (2 timer).

En foreløbig arbejdstitel besluttes. Historien inddeles i foreløbige sceneskift (locations defineres) og masseproduceres til eleverne. Den er nu opdelt i foreløbige scener. (Bilag)

Gode råd til hver scene:
I skal altid sikre jer at publikum ved hvor vi er ved hver scenestart.
Hver scene skal have en klar begyndelse, en klar funktion og slutning.

Personbeskrivelser:
De enkelte personers karaktérer skal være endimensionelle. Sørg for kontraster:
      Dreng - pige. Ung - gammel. Lys -  mørk. Sur - glad. Udadvendt - mut. 
Det er samspillet mellem personerne der gør spillet flerdimensionelt.

 

Dansktimer (4 timer)

Synopsen (historien) gennemgås.

Hovedroller, filmjobs, locations præsenteres.(bilag)

Scenehandlinger skrives ud fra "Berettermodellen".

Historiens scener fastlægges endeligt. (Specielt overgange)

 

 

Dansktimer (4 timer)

Klassen skriver i smågrupper scener med replikker der samles til et færdigt manus.

Manus fotokopieres til alle.

Eleverne laver argumenteret ansøgninger til tre forskellige jobs enten som skuespiller eller på filmholdet. (Bilag)

 

Dansktimer (4 timer)

Filmhold ansættes efter samtaler ud fra ansøgninger. (Bedst til jobbet)

Skuespillere castes. Gerne med prøvefilming af hovedpersoner til at finde de rigtige. Roller der skal hentes udefra kontaktes.

Locations undersøges og fastsættes.

Lister udarbejdes over rekvisitter og kostumer.

Forplejningsregler med kage og saftevand aftales.

 

Dansktimer (2 timer)

Manus gennemgås. Optageplan udleveres til alle (bilag). Optageplanen prioriterer udendørsoptagelser først, så gæstende steder, sidst egne locations.

Ventetid under optagedage kan ikke bemærkes nok! Fritidslæsning, spil mm

 

Dansktimer (4 timer)

Skuespillerne holder læseprøver. Her må skuespillerne sammen med instruktøren godt ændre replikker for at gøre dem mere mundrette for den pågældende.

Filmhold har prøveoptagelser. 2-kameraopsætning. Der øves i billedopbygning, at zoome, tilte og panorere. Kommandoer indøves så optagelserne kan køre. (Ro, klar til optagelse, værsgo´, kamera et kører, kamera 2 kører, Scene 6 - optagelse 1)

 

                    1. Optagedag (Hele dagen)

Der mødes i klassen til sædvanlig tid. (Ændringer?)

Efter hurtig briefing køres til optagelser. Respekt for forplejningen.

 

2. Optagedag (Hele dagen)

Der mødes i klassen til sædvanlig tid. (Ændringer?)

Efter hurtig briefing køres til optagelser. Respekt for forplejningen.

 

Redigering.

Endelig titel drøftes med eleverne.

Instruktør, scripter og en fotograf klipper filmen. Overgange besluttes. Titel, rulletekster og musik lægges på. Filmen må gerne klippes til max. 15 minutter.

Elev fremstiller cover med medvirkende og stillbilleder i IT-programmet "Publicher".

 

Verdenspremiere.

Forældreaften med filmpremiere.

Eleverne får tilbudt eksemplar af filmen med cover til 20 kr. pr. stk.

Udveksling.

Det ville være en god idé, hvis flere skoler ville være med til at lave film, så kunne man udveksle film eller lave en filmdag i biografen, hvor erfaringerne kunne udveksles.

                                                      

Klipperapport

Berettermodel