Bornholmske dagblade
1828: Borringholms Avis. (Højre avis)
Bornholms ældste avis. Blev startet af Eggert Tryde.
Udkom første gang 2. august 1828.
Overtog den anden højreavis Rytterknægten 1883
Sidste udgave: 31. december 1957. (konservativt)


Avis

Folkevennen

Rytterknægten

Tidende

Dagblad

Bornholmeren

 

 

Medier

 

 

1851: Folkevennen.
Udkom 1851 - 1856.

 

1856: Rytterknægten. (Højre avis)
Udkom første gang 7. oktober 1856 af  M. A. A. Wolff
1858: Navneforandring  "Bornholms Dagblad Rytterknægten"
1859: Navneforandring "Bornholms Dagblad"
1860: Navneforandring  "Bornholms Amtstidende"
1883: Solgt til Bornholms Avis.

 

1866: Bornholms Tidende. (Venstre avis)
Udkom første gang 3. juli 1866 af Philip Rasch Dam

1881 opkøbt af Mads Mathiesen Smidt
1905 Overtager Bornholms Dagblad og omdannes til et andelsselskab

 

1892: Bornholms Dagblad (Det moderate venstre)
Udkom 1892 af udbrydere fra Venstre.

Opkøbt af Bornholms Tidende (Mads Mathiesen Smidt) 1905

 

1902: Bornholms Social-Demokrat. (Socialdemokratisk)
Udkom første gang 1902 af fyret typograf på Tidende Niels Nielsen.
Navneforandring: "Bornholmeren"
Bornholmeren bliver lukket af Aktuelt: 1995 

Jens Aagesen