Farfar: Carl Christian Aagesen

 

Retur til slægten


Carl Christian Aagesen, 64 år

Født: 24. marts 1886, Smedegade
Far: Nils Åkesson, skrædder (fordansket til Niels Aagesen)
Mor: Cecilie K Nielsen
Døbt: I hjemmet 22. april 1886, i Aa Kirke  11. juli 1886.


Gift: 8. marts 1912 med Frida Trommer
Bopæl: 

Aakirkeby: Østergade 18,  fra 13. januar 1911 - 25. maj 1935

Østermarie:

Død: 8. april 1967

 

Retur til familie


Tre generationer.

Min far og kikker ned på mig og farfar. 
På det andet knæ sidder min kusine Merete med sløjfe i håret.

Grossistvirksomhed.
Min farfar var opvokset i Aakirkeby, hvor han efterhånden fik oparbejdet en stor grossistvirksomhed, med flere ansatte. Af en gammel Hovedbog kan vi se at han importerede varer fra 164 forskellige firmaer til Bornholm.

Men på grund af krisen i trediverne brændte han inde med et for stort varelager, som han ikke kunne komme af med og gik fallit. De måtte sælge alt og flytte fra Aakirkeby. 

Bornholms Rullegardin Industri.
De fandt så en lejebolig i Østermarie. Han måtte så begynde helt forfra og startede enmandsfirmaet: Bornholms Rullegardin Industri, hvor han tog rundt på øen, og satte rullegardiner og især persienner op.

Jeg husker bedst min farfar fra et stort tofamilieshus i Østermarie, hvor han boede, sammen med en "husbestille". Et stort fruentimmer, som holdt hus for ham mod betaling. Min farmor døde da jeg var 5 år.

Huset havde helt sin egen markante lugt. Fugt og gammel fernis.Der var altid koldt i alle rum undtagen i hverdagsstuen hvor en Bornholms Maskinfabrik- kakkelovn sørgede for den gode varme. Der var en dør til en bedst-stue med rødt plys på alle maghoni-møblerne. Der var også et stueorgel med to trampepedaler, som vi helst ikke måtte spille på.

Huset blev senere overtaget af min onkel og møblerne forsvandt da hjælpsomme venner hjalp ham med at flytte nogle gange.

Kun en enkelt stol blev i slægtens den havde min far arvet. Nu er det min.

 

Skrivergård - mejeri - bogtrykkeri.

Carl Christian Aagesen ejede Østergade 18,  fra 13. januar 1911 - 25. maj 1935,
og havde her en blandet landhandel, hvor der var bogtrykkeri, grossistfirma mm.

I Folketællingen 1916, (matr.32a)
- Købmand, bogtrykker og bogbinder Carl Christian Aagesen. Formue: 4.000 kr. årlig Indkomst på 1.500 kr.
- Husmoder Frida Jensine Marie Aagesen
- Søn Aksel Kristian Aagesen
- Søn paul Ditlev Aagesen
- Søn Edvard Johannes Aagesen
- Svigersøn og enkemand Jens Christian Trommer, Formue: 10.000 kr. Indkomst: 800 kr.

Der var i 1916 fire ansatte som boede til leje i huset:(matr.32a)
- Typograf, Peter Christian Hansen, født 17. okt. 1895, med en årlig indkomst på 600 kr.
- Sætter, Elga Hilda Carlsen, født 3. febr. 1896
- Pige i huset, Dagmar Agathe madsen, født 28. juli 1899
- Pige i huset, Ruth Maria Thuesen, født 30. april 1900

Familien Aagesen 1918


Aksel, Frida, Anna-Marie, Carl, Edvard, ung pige, Paul, ung pige, gravhund.

 

Leverandører nævnt i:


Hovedbog 
for 
Købmand, Carl Christian Aagesen
af Aakirkeby 
d. 22. oktober 1919

Sider Firma Adresse Årsomsætning  Sidste varemodtagelse
1 + 41 Grønvold & Schou Slagelse 7.340,03 1. juli 1922
2 + 40+46+71+
101+112+117+136+154
A/S C. Olesen København 14.632,06 18. nov.1929
3+39+44+45+93+
140+141+156
S. Madsen & Co. København 14.986,92 23. nov.1929
Bücka & Nissen København 230,85 9. nov. 1922
5 Holger Møller Ahlmanns Allé 13, Hellerup 447,90 3. feb. 1920
6 + 42 L. Fraenckels Tapetfabrik København 26.282,70 9. maj 1922 
7+61+148 H. Chr. Petersen Bernstorffsvej 210 376,88 14. nov.1929
7 + 60 A/S Schouaw & Co. Rantzausgade 14 1.967,32 20. aug.1923
8+102+130 Alex Vincent Kronprinsessegade, København 635,34 20. dec.1928
9 + 62 Frits Sørensens Boghandel Rønne 1.809,61 9. aug. 1923
10+ A/S M. J. Meyer Ny Toldbodgade 27 - 29 1.026,00 1. okt.1924
11+57+63+73+74+87+95
+108+109+110+111+122
+123
Colbergs Boghandel Rønne 1.274,35 22.dec.1926
12 Orion Pin Co. 482,00 1. jan. 1924
13 H. I. Hansen Rønne 314,65 27. dec. 1922
14 Georg Bachlers Eftf. Raadshuspladsen 67, København 181,24 1. jan.1920
14+103+133 Carl C. Vilstrup København 200,58 15. mar.1929
15+86 H. P. Godt København 53,75 27. sep.1924
15 Poul Heckschers Kunstforlag København 6,00 1. jan.1920
16+54+58+66 Kr. Sunnerts Eftf. Studiestræde 24, København 7.770,45 11. maj1923
17 C. Schønemann Nyborg 99,27 3. april 1923
18+43 Ax. Petersen & Co. København 14714,51    16. dec.1922
19 Lehmann & Stage Løvstræde 8, København 1944,27     okt. 1922
20 A/S De forenede Protokolfabrikker København 689,25 21. juli 1922
21 O. F. Asp København 619,34 17. juni 1921
21 Garver Thunberg Nexø 45,00     jan. 1920
22 John R. Hanson Ny Østergade 2, København 24,22 5. nov. 1924
23+56+72 Henningren & Wolf Jürgensen København 1605,66 6. juli 1925
24+53+55 Olaf O. Barfod & Co. Vingaardsstræde 6, København 10433,10 26. juni 1922
25 Brødrene Holmgreen Rønne 282,32 22. aug.1922
26+88 H. Bohn Torvegade 36, København 605,13 5. dec.1925
27 A/B Evg. Fosterlandsstiftelsen Forlags - Expedition 167,82 26. mar.1920
27 Bibeltrogna Venners Bogforlag Missionsselskab 170,36 28. juli 1920
28 Emil Jeppesens Protokolfabrik Rønne 9,45 1. jan.1920
28+64 Erhardt Christophersen Gl. Kongevej 15, København 279,77 20. aug.1923
29 Alex Høymark & Co. Cort Adelersgade 8 690,04 18. maj 1920
29+31 N. Hansen & Co. København 3014,67 22. sep.1925
30+132 P. Rønning & Gjerløffs kemi. Fab. København 192,03 21. jan.1929
31 Svend Kolling Rønne 81,42 26. okt. 1920
32 S. Thorén Karlshamn 23,15 1. jan.1920
32 Cigarillozfabrikken "St. Felix" 49,00 15. mar.1920
33 A/S Chr. Fabers Rullegardinindustri Ryslinge 20,95 22. mar.1920
33+65+99+115+
126+127+158
A/S Carl Dahl København 4189,14 26. sep.1929
34 Paritz Gottschalk Kongens Nytorv 8, København 19,85 18. sep. 1921
34 Ch. Lorilleux & Co.s Farvefabrik København 2,20 28. juni 1920
34 Thorvald Hamann & Co. København 45,80 9. juni1925
35 Axel Kiørbo & Co. P. Skramsgade 15, København 93,76 9. dec. 1920
35 P. Sørensen & Co., A/S Richson København 205,17 8. okt. 1920
36 Tapetfabrikken "Gildsig" Viborg 8870,18 28. dec.1920
37 Em. Meyer Jorcks Passage, København 12,00 11. juni 1920
38 Lunde & Co. Bergen 2993,25 7. sep.1920
38 Industridepotet Nørrevoldgade 38, København 56,90 22. aug.1921
42+75+98+118134+135 P. Bjørnbaks Konvolutfabrik 1186,32 10. okt.1929
59+70+94+106+107+116
+125+128+129+150
W. Røpner Petersen København 9477,18 21. nov.1929
67 Adolph Wulff Gothersgade 8, København 757.85 16. nov.1929
76 N.C.Leise, Kunstforlag København 262,49 22. apr.1925
77+105+113+
138+139+160
Tapetfabrikken "Fiona" Fåborg 3806,25 26. nov.1929
79 Jens West´s Eftf. Rønne 8,35 14. juli1924
80 A. Hammerschmidt Aarhus 4,10 18. aug.1924
81+144 Dansk Guldlistefabrik København 267,31 22. nov.1929
82 P. O. Olsen København 240,55 10. okt.1925
83 Aug. Christiansens Bogtrykkeri København 18,50 1. sep.1926
84 Erik Levisohn København 9,00 13. sep.1924
85 P. Haase & Søn København 158,10 9. okt.1924
90 J. Andersen Frostegaard Savværk 75,48 1. okt.1924
91 Aakirkeby Boghandel Aakirkeby 350,24 18. dec.1925
92 Bundgaard Andersen Vejle 71,40 24. juli 1926
100+114 R. Larsens Tapetlager   492,28 27. maj1927
142 D.Voigl & Co.   480,91 13. nov.1929
146 Urania   301,63 12. nov.1929
147 Jul. C. Jensen 79,75 11. nov.1929
162 Københavns Rullegardinfabrik København 507,72 1. maj 1929
163 Dansk Spejlbelægning 17,85 5. juni1929
164 Nielsen & Rievers 270,35 26. juni1929

Statustal

Side

Årstal

Aktiver

450

1922

35083,24 kr.

451

1924

47498,95 kr.

452

1925

63350,00 kr.

Ved folketælling 1921. (C7117)

Carl Christian Aagesen, købmand og bogtrykker, Østergade 32a Forhus,

Østergade 18, Aakirkeby

Dams Mejeri.

Oprindelig lå her "Skrivergården", den blev revet ned og Ludvig Dam opførte et mejeri her1880. Det blev videreført af sønnen Karl Dam indtil 1902 hvor det blev nedlagt. Mejeriet var et såkaldt fællesmejeri hvor ejeren købte mælken af bønderne til videre forarbejdning.

1. juli 1910 købte snedker Andreas Ferdinand Andersen dette og rev det ned og opførte den nuværende ejendom.

Den købte min farfar 13. januar 1911.


Præstedammen med det gule hus i Østergade 18Min farmor og farfar, fotograferet julen 1950


Min farmor og farfar gravsten, Aakirkes Kirkegård.

 

Slægtstavle

Jøns Åkesson Hanna Lindquest Anders Nielsen Christiane
Nils Åkesson Cecilia Nielsen

Carl Christian Aagesen

Aksel Christian Paul Ditlev Edvard Johannes Anne Marie Jens Henning
  Jens Finn Carsten Erik Merete Thorkild Frank Finn


Mig og farfar


Carl Christian Aagesen

1886 - 1967

~ 8. marts 1912 
   Frida Trommer

 Aksel Christian Aagesen 
Paul Ditlev Aagesen 


Jens Villy Skram Aagesen
Født: 2. april 1949

~ Gift: 8. juli 1973 - 1989
Else Merete Knoop
Født: 21. feb. 1954

~ Gift 18. juli 1992 
Anne-Lise Aagesen
Født:(Nissen) 25. mar. 1952


Christina Knoop Aagesen

Født: 8. maj 1975
~ Henrik Skovgaard


William Knoop Skovgaard
Født: 15. nov. 2004


Benjamin Knoop Aagesen

Født: 30. marts 1978

 
 
Morten Aagesen
Født: 27. oktober 1989
 

Signe Aagesen
Født: 28. december 1993
 


Finn Palle Skram Aagesen
Født: 6. nov. 1950

~ Hanne Aagesen
Født: (Hansen) 27. maj 1956


Stine Skram Aagesen
Født: 4. april 1981
 

Louise Skram Aagesen
Født: 15. august 1984
Mathilde Skram Hansen
2. maj 2008
Edvard Johannes Aagesen

Carsten Elleby Aagesen

mailto:caa@fyens.dk

~ Else

Niels Aagesen
~ Eva
Kristina
Emilie
Karin Aagesen
~ Aksel
Magnus

Thomas Aagesen
~ Janne

Emma

Jakob
Erik Ellebye Aagesen
~ Putte (Birthe)
Lise Aagesen  
Peter Aagesen  
Anne Marie Aagesen
Merethe Olsen,
25. juni 1947

~ gift den 10. august 1974


~ Thorkil Ambrosen,
2. aug. 1947


Charlotte Ambrosen,

 21. september 1975

~ gift den 17. maj 2008
Søren Lund Frederiksen

 

 


Camilla Ambrosen,

 30. november 1977

~ gift den 9. august 2003


~
Kim Petersen,
 5. juni 1979


Mads Petersen,

 25. oktober 2005

Laura Ambrosen Petersen,
13. juli 2007


Christina Ambrosen,

den 2. april 1980

 

Thorkild Kaas Olsen
   
(Jens) Henning Aagesen Frank Aagesen
mailto:f.aagesen@webspeed.dk
Christina Aagesen  
Christian Aagesen  
Peter Aagesen  
Finn Aagesen