Berettermodellen

Medier

Film6.kl

Film10.kl

Anslag: Filmens start. Hovedkonflikten ridses op.
Her gælder det om at få seeren på krogen.
 
Præsentation:

Hovedpersoner og deres indbyrdes forhold introduceres.
Forudsætningerne for kommende konflikter klarlægges.

 
Uddybning: Skurke og helte fordeles.
Seeren engageres og vælger side.
 
Point of no return: Filmens vendepunkt. Ingen vej tilbage for filmens hovedpersoner.
 - eller seeren!
 
Konfliktoptrapning: Konflikterne bryder for alvor ud.
Hovedpersonerne nærmer sig det endelige opgør.
 
Klimaks: Her afgøres det hvem der er sejrherre i hovedkonflikten.
 
 
Udtoning: Dramaet er ovre. Seeren kan dele hovedpersonens følelser af lettelse
 - eller det modsatte!
 

 

Jens Aagesen