Aagesen
I 2006 var vi
553 registreret med efternavnet Aagesen.

Slægten

Mit navn stammer fra Sverige, hvor min tipoldefar Jøns Åkesson udvandrede fra sammen med sin kone Hanna Lindqvist, 4 piger og en dreng.
Her er Jøns Åkessons efterkommere: (De understregede kan du læse mere om ved at klikke på linket)

Jøns Åkesson
~ Hanna

 

Nils Åkesson 
~ Cecilia
Carl Aagesen
~ Frida
Aksel Kristian Aagesen,
21. marts 1913
 
     
Paul Ditlev Aagesen
29. marts 1914


~ 24. april 1948 Grethe Skram

Jens Aagesen
~Else Merete

~Anne-Lise

Christina Aagesen
 født 8. maj 1975
~ Henrik Skovgaard

~ René Mauritsen

William Knoop Skovgaard
14. nov. 2004
Daniel Knoop Mauritsen
27. juni 2011
Christian Knoop Mauritsen
16. maj 2013
Benjamin Aagesen
30. marts 1978
 
Morten Aagesen
27. oktober 1989
 
Signe Aagesen
28. december 1993
 
Finn Aagesen
6. november 1950

~Hanne

Stine Aagesen
4. april 1981
 
Louise Aagesen
15. august 1984
~ Steffen Hansen
Mathilde Skram Hansen
2. maj 2008
Edvard Johannes Aagesen
14. juli 1915

~ Bodil Elleby
F: 12. august 1917 Østermarie
D: 26. juni 2010 Haarby
Far: Jens Peter E Elleby
Mor: Amanda Maria Olson

Carsten Aagesen
~Else
Niels Aagesen
~ Eva
Kristine
3. aug. 1990
Emilie
14. feb.1993
Karin Aagesen
~ Aksel
Magnus
31. juli 2006
Thomas Aagesen
~ Janne
Emma
feb. 2003
Jakob
marts 2005
Erik Aagesen
~Birthe
Lise Aagesen  
Peter Aagesen  
Anna Marie Aagesen
13. februar 1918

~

Ludvig Hedemann Kaas Olsen
Født: 24. februar 1913
Død: 11. jan. 1975

Merethe Kaas Olsen,
 25. juni 1947
~ Thorkil Ambrosen
 2. august 1947
 
Charlotte Lund-Ambrosen,
 21. september 1975
~ 17/5 2008 Søren
Lund-Ambrosen
Johanne Sofie Lund-Ambrosen
1. juni 2009
Aksel Emil Lund-Ambrosen
24. juli 2010
Alma Regitze Lund-Ambrosen
18. maj 2013
Camilla Ambrosen,
 30. november 1977

~
Kim Petersen,
 5. juni 1979
Mads Ambrosen Petersen,
 25. oktober 2005
Laura Ambrosen Petersen,
13. juli 2007
Anna Ambrosen Petersen
18. maj 2010
Christina Ambrosen,
den 2. april 1980
 
Torkild Kaas Olsen    
Jens Henning Aagesen,
18. januar 1922

~ Helene

Frank Aagesen
~ Dorthe
Christina Aagesen Isabella
Christian Aagesen  
Peter Aagesen  
Finn Aagesen    
Anna Christiane
28. marts 1887
       
Maria          
Kirstine          
Christine          
Johanne          
 
 

Brødrene Aagesen

Aksel - Paul - Edvard - Henning

 

 

Men Aagesen kan også forbindes med andet...

 

Borgmesteren

Navnebror

Jomsvikingen

Modstandsgruppen

Hotellet

Skolerektoren

Adelslægten Thott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgmester Aagesen.
Herman Aagesen (1882-1947) var borgmester i Rønne fra 1942-46 og således borgmester under slutningen af krigen, hvor det gik rigtig hedt til. Rønne blev bombet 7. og 8. maj af russerne og han kom således både til at møde tyske, russiske og til sidst danske ledere ved forhandlingsbordet.


Modtagelse af Kronprinsparret foran Rønne Rådhus. Borgmester nr. 4 fra højre med knækflip.

Borgmesteren stammede også fra Sverige.
Herman Aagesen blev født i Rønne 20. september 1882 af Una Åkesson, der var svensk indvandrer. Han blev hurtigt politisk aktiv inden for HK og indvalgt i byrådet for socialdemokratiet.

Herman Aagesen efterfulgte Niels Nielsen i borgmesterstolen, da denne døde den 13. marts 1942.

Ved byrådsvalget den 5. maj 1943 gik socialdemokraterne frem fra 11 til 12 mandater og Herman Aagesen tog en periode mere.

Efter næste valg den 12. marts 1946 stoppede Herman Aagesen og blev efterfulgt af afdøde Niels Nielsens bror,  N.C. Nielsen. 

Herman Aagesen døde i 1947


Jens Aagesen

Borgmester Aagesens sønnesøn.

Via hjemmesiden er jeg kommet i kontakt med en navnebror. Jens Aagesen.
Han er sønnesøn af Herman Aagesen,
har gået i skole på Østre og siden taget ud at sejle på verdenshavene.

Han er også lidt interesseret i en af vores aner Vagn Aagesen.
Har faktisk besøgt Jomsvikingernes hjem, se hans billeder fra: Jomsborg.

 

Vores "forfader" hed Vagn, hans morfar var Jarl her på Bornholm:

Jomsvikingerne

Veset (Indsat som Jarl af Bornholm af Harald omkr. 950)
Sigvald Jarl Bue hin Digre Sigurd Kaabe Thorgunna ~ Jarl Aage (søn af Palnatoke)
      Vagn Aagesen
       

Retur

 

Der var engang også et hotel...

Aagesens Hotel.
Kgl. staldknægt Rasmus Jørgensen Korup startede i 1854 Korups Hotel i den gade der dengang hed Storegade.
Senere skiftede hotellet navn til Aagesens Hotel, for i 1907 at slutte som Hotel Nexø. 

Hotelejer var Anders Christian Thorvald Aagesen og
hustru Ingeborg Marie født Kofoed.
De fik en datter 7. juli 1902 da var Ingeborg 38 år


Bygningen indeholder i dag en købmandsbutik og gaden hedder Købmagergade.

 


"Aagesens Hotel" i Nexø

Retur

 

Og en kendt modstandsgruppe der fortrinsvis opererede i København...
Korps Aagesen:


Modstandsfolkene fra "Korps Aagesen" samlet efter krigens afslutning.

Korps Aagesen en blev grundlagt 1943 af grev Valdemar af Rosenborg, der gav gruppen navn efter sin far grev Aage af Rosenborg. Gruppen var blandt andet med til at springe Riffelsyndikatet endeligt i luften.

Retur


Adelsslægten Thotts firedelte
våbenskjold bærer farverne guld og rød;
det enkle skjold tyder på en meget høj alder.
Farverne er ligeledes anvendt
på hjelmens vesselhorn,
og tilsvarende fremstår hjelmklædet
i rød og gul ornamentering.

Thott, uradelig skånsk slægt, der med sikkerhed kan føres tilbage til brødrene Absalon Aagesen og Niels Aagesen i midten af 1300-talet. Slægten, hvis store godsbesiddelser var koncentreret i Skåne, havde stærk tilknytning til både Danmark og Sverige.

Mens Skåne var dansk, havde slægten således medlemmer i begge landes rigsråd, og især med Absalon Aagesens efterkommere Aksel Pedersen Thott og Akselsønnerne var slægten meget magtfuld i 1400-tallet.

Aage Akselsen Thotts sønnesøn Tønne Eriksen Thott var medlem af det svenske rigsråd og blev stamfader til den svenske såkaldte Skedebolinje, som uddøde i 1600-tallet.

Clas Thott (1630-74) der blev optaget i svensk grevestand i 1652, og Birgitte Thott var efterkommere af Aage Akselsen i andre linjer.

Flere af slægtens kvinder blev gift ind i den svenske højadel; bl.a. blev Aage Akselsens datter Ingeborg Thott (d. 1507) blev gift med Sten Sture.

Retur